e-portfooliost:

Lihtsamat e-portfooliot on võimalik luua sotsiaalse meedia vahendite abil, kuid keerukamate portfooliote jaoks on loodud spetsiaalsed e-portfoolio keskkonnad. Üheks tuntumaks e-portfoolio tarkvaraks on Mahara, kus igaüks saab kasutajaks registreeruda ning oma e-portfoolio luua. Teiseks levinud e-portfoolio tarkvaraks on Elgg, mis on viimastel aastatel arenenud pigem kogukonnasaitide loomise vahendiks. Selle peale on loodud ka Koolielu portaal, mida Eesti õpetajad võiksid e-portfoolio loomiseks kasutada.

e-Portfooliotega on tihedalt seotud pädevuste temaatika, sest erinevates valdkondades on pädevuste kirjeldamiseks ja hindamiseks loodud pädevusmudelid. Üheks rahvusvaheliselt levinud haridustehnoloogia pädevusmudeliks on ISTE pädevusmudel, millest on eri versioonid õpetajatele, õppijatele, haridustöötajatele, õpetajakoolitajatele ning arvutiõpetajatele. Eestis on ISTE pädevused lokaliseerinud ning kasutusele võtnud HITSA:

Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste juurde on koostatud ka 5-astmelinehindamismudel (PDF).

Advertisements
This entry was posted in IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 15k. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s